Home » In kamagra online His Time

In His Time

The propecia online gift of changed lives. The gift of renewed hearts.The power of God transforming people and giving them new and meaningful direction.

"He buy clomid online has made everything beautiful in His time." -Ecclesiastes 3:11

Salamat Panginoon

Doms_Gonzales“Naku clomid online hindi ko naman naiisip kahit kelan na sumuko dahil alam ko kung pinapadaan man ako ng Diyos sa pagsubok ay hindi Niya ako iiwanan.

Kung kabahagi ka ng Mosaic mula pa nung simula, imposibleng hindi mo kilala si Doms. Dahil friendly, approachable at higit sa lahat mababa ang loob, nag-click agad si Doms sa mga kapatiran sa Mosaic. Unang Friday service pa lang, isa na si Doms sa mga tumulong magligpit ng mga gamit pagkatapos ng service. Mula noon ay naging regular na ang kanyang paninilbihan dito sa Mosaic. Bukod sa pagliligpit at pagbubuhat ng mga gamit, siya rin ang nagmaneho ng sasakyang ginagamit noon sa pag-byahe ng mga gamit mula sa storage hanggang sa venue ng mga services.

In His Service

Alner_John_AguilarWhen you accept God’s task, no matter how little it is, God will equip you with enough strength and skills to serve others and just enough to always remember that it’s only by God’s grace that you have the privilege to do so.

I didn’t really have priligy online any concrete plan for my life. All I knew was that I needed to work and save for my parents, my siblings, and my future family. That was four years ago. Today is a different story. I know that God is continuously preparing me for a greater purpose, to live a Christian life that will have an impact to the next generation.

Ako_Venus_VillaricaJune 2008 – ang taon na di ko malilimutan. Sinalanta ang aming bayan ng bagyong Frank at halos walang natira sa amin. Lahat ay nawala, pati ang aking mga pangarap ay nawala na rin. Napilitan akong magpunta ng Singapore upang magtrabaho bilang domestic helper. Sa aking pag-alis, maliban sa kagustuhang makaahon sa hirap, isang dalangin sa puso ko ay ang mapalapit sa Diyos. Mga members ng Mosaic ang napuntahan kong employers.